Thị Phần Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Nào Lớn Nhất Năm 2019

Thị phần công ty bảo hiểm năm 2019 – Bản báo cáo mới nhất  về Thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Viêt Nam. Tổng thể ngành nói chung có nhiều chuyển biến tích cực. Tín hiệu tốt về tăng trưởng, liên kết hợp tác mạnh mẽ giữa các công ty bảo hiểm với ngân hàng. Nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ đã gặt hái được kế hoạch kinh doanh cao hơn kỳ vọng.

TuvanbaohiemAIA.com – tổng hợp, phân tích số liệu đưa ra báo cáo :

  • Thị phần các doanh nghiệp nhân thọ năm 2019.
  • Top công ty bảo hiểm nhân thọ hoạt động kinh doanh tốt nhất trong năm 2019.

Tính đến hết năm 2019, ngành bảo hiểm có tổng số 66 doanh nghiệp trong đó:

  • 30 Doanh nghiệp Phi Nhân Thọ.
  • 18 Doanh nghiệp Bảo Hiểm Nhân Thọ.
  • 2 Doanh nghiệp Tái Bảo Hiểm.
  • 16 Doanh nghiệp Môi Giới Bảo Hiểm.
  • 1 Chi nhánh doanh nghiệp Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ của nước ngoài.

 

thi-phan-cong-ty-bao-hiem-nhan-tho-2019-2020
Thị Phần Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Tại Việt Nam Năm 2019

Tham khảo bài viết hay (CLICK): Bí mật về gói Bảo Hiểm AIA – Sống Khoẻ Hơn 100

Toàn cảnh thị phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Năm 2019.

Trong tổng số 18 doanh nghiệp tham gia lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ hiện nay. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trong năm 2019 tăng 25% so với năm 2018.

Tính theo phí đóng bảo hiểm nhân thọ trong năm 2019, ta có bảng thị phần công ty bảo hiểm nhân thọ dưới đây được xếp thứ tự từ trên xuống dưới.

Tên Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Nhân Thọ

 Thị Phần

 23,55 %
20,77 %
14,46%
11,78%
10,85%
3,27%
2,69%
2,57%
2,18%

Còn lại các công ty bảo hiểm nhân thọ còn chiểm thị phần khoảng 5,8%


“Tổng đài tư vấn bảo hiểm AIA – Hotline: 093.160.1800 – Hỗ trợ khách hàng 24/7 “

Top Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Kinh Doanh Tốt Nhất Năm 2019.

Bảng xếp hạng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hiện nay xét theo thị phần. Mỗi công ty có chiến lược riêng, thời gian tham gia thị trường  Việt cũng khác nhau. Do đó top các công ty bảo hiểm này mang tính chất tham khảo.

Biểu đồ tăng trưởng của các công ty bảo hiểm nhân thọ

Hoạt động Kinh Doanh Bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt:

Là doanh nghiệp chiếm 23,55%. Bảo Việt Nhân Thọ nắm vị trí số 1 về thị phần, doanh thu phí bảo hiểm năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu  (ROE): bình quân đạt gần 20% trong 5 năm gần đây

1. Tổng doanh thu ( Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm) 32.150 tỷ đồng (25.452 tỷ)
2. Tăng trưởng so với năm 2018 9,5%
3. Tổng tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 7.458 tỷ đồng
4. Đầu tư vào nền kinh tế thông qua trái phiếu chính phủ gần 80.000 tỷ đồng

________________

Hoạt động Kinh Doanh Bảo hiểm nhân thọ Prudential:

1. Tổng doanh thu ( Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm) 27.537 tỷ đồng (21.951,98 tỷ )
2. Tăng trưởng so với năm 2018 15,4%
3. Tổng tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 6.257 tỷ đồng
4. Đầu tư vào nền kinh tế thông qua trái phiếu chính phủ 66.489 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế 2163 tỷ đồng

Hoạt động kinh doanh và đầu tư trong năm 2019 đạt tổng giá trị: 103.819 tỷ đồng tăng 15,3%. Tổng vốn đầu tư đóng góp cho nên kinh tế Việt Nam 93.937 tỷ đồng. Tăng 15,2 % so với năm 2018.

________________

Hoạt động Kinh Doanh Bảo hiểm nhân thọ Manulife:

 

1. Tổng doanh thu ( Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm) 17.526 tỷ đồng (14.770,8 tỷ)
2. Tăng trưởng so với năm 2018 34%
3. Tổng tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 2.807 tỷ đồng
4. Đầu tư vào nền kinh tế thông qua trái phiếu chính phủ Không có thông tin.
5. Lợi nhuận sau thuế Hơn 1006 tỷ đồng.

________________

Hoạt động Kinh Doanh Bảo hiểm nhân thọ Dai Ichi:

1. Tổng doanh thu ( Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm) trên 13.000 tỷ đồng (12587,4 tỷ)
2. Tăng trưởng so với năm 2018 14%
3. Tổng tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm Không có thông tin.
4. Đầu tư vào nền kinh tế thông qua trái phiếu chính phủ Không có thông tin.
5. Lợi nhuận sau thuế 1289 tỷ ( tăng trưởng 183%)

________________

Hoạt động Kinh Doanh Bảo hiểm nhân thọ AIA:

Bảo hiểm nhân thọ AIA có một năm kinh doanh tốt, tăng trưởng phí bảo hiểm khai thác mới năm 2019 tăng tói 34,37%, đạt 3.908 tỷ đồng. Trong năm này, thị phần AIA là 10,85%. AIA Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 600.000 trường hợp với tổng số tiền là 5.400 tỷ đồng.

hoat-dong-kinh-doanh-bao-hiem-nhan-tho-aia-2019

1. Tổng doanh thu ( Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm) 12.374 tỷ đồng (10979 tỷ)
2. Tăng trưởng so với năm 2018 31,3%
3. Tổng tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 5.400 tỷ đồng
4. Đầu tư vào nền kinh tế thông qua trái phiếu chính phủ Không có thông tin.
5. Lợi nhuận sau thuế 1003,3 tỷ đồng

________________

Hoạt động Kinh Doanh Bảo hiểm nhân thọ Chubb:

1. Tổng doanh thu trên 3.418 tỷ đồng
2. Tăng trưởng so với năm 2018 16,83%
3. Tổng tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm Không có thông tin.
4. Đầu tư vào nền kinh tế thông qua trái phiếu chính phủ Không có thông tin.
5. Lợi nhuận sau thuế 452 tỷ đồng

________________

Hoạt động Bảo hiểm nhân thọ Hanwha năm 2019.

Năm 2019, thị phần công ty bảo hiểm nhân thọ Hanwha chỉ chiếm 2,69%.- Chiếm vị trí thứ 7.  Năm này có nhiều dấu ấn về tăng trưởng, kết quả doanh thu thuận lợi. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.748,9 tỷ đồng, tăng trưởng 37,12% so với năm 2018. Phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới tăng 22%.

1. Tổng doanh thu ( Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm) trên 3.316,9 tỷ đồng (2.748,9 tỷ)
2. Tăng trưởng so với năm 2018 37,12%
3. Tổng tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm Không có thông tin.
4. Đầu tư vào nền kinh tế thông qua trái phiếu chính phủ Không có thông tin.
5. Lợi nhuận sau thuế 401 tỷ đồng

________________

 Bảo hiểm Generali trong năm 2019.

Năm 2019 là năm đánh dấu quan trọng. Bảo hiểm nhân thọ Generali ghi nhận doanh thu dương và có lợi nhuận. Bảo hiểm Generali chiếm 2,57% thị phần của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2019. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.868 tỷ đồng tương ứng tăng trưởng 18% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 3,21 tỷ đồng.

________________

Bảo hiểm nhân thọ AVIVA năm 2019.

Bảo hiểm AVIA chỉ sau 2 năm chính thức hoạt đông với mô hình 100% vốn nước ngoài. Aviva Việt Nam hiện nay có 137 nhân viên chính thức và hơn 1000 đại lý tại các thành phố lớn.

1. Tổng doanh thu ( Doanh thu phí bảo hiểm) 2.572 tỷ đồng (2183,5 tỷ )
2. Tăng trưởng so với năm 2018 51,2%
3. Tổng tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm không có thông tin
5. Lợi nhuận sau thuế 10,9 tỷ

________________

Kinh Doanh Bảo hiểm nhân thọ Sun Life năm 2019.

Bảo hiểm nhân thọ Sun Life chiếm thị phần 1,05%. Trong năm 2019 ghi nhận tổng doanh thu toàn công ty là: 1341,47 tỷ đồng, nhưng doanh thu từ hoạt động bảo hiểm 74,54 %. Trong năm 2018 bảo hiểm Sun Life ghi nhận mức lỗ khoảng 304 tỷ trước thuế. Năm 2019 ghi nhận  lợi nhuận trước thuế âm 336 tỷ đồng.

Tuvanbaohiemaia.com. Tổng hợp các báo cáo của các doanh nghiệp nhân thọ tại Việt Nam cập nhật mới nhất hiên nay.

Để lại thông tin nhận tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *